Cezar
Wybierz język

Rejestracja Partnera B2B


Serwis przeznaczony jest dla zarejestrowanych partnerów firmy CEZAR Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński. Aby uzyskać dostęp do sklepu należy:

  • skontaktować się z działem handlowym firmy Cezar pod numerem telefonu + 48 87 620 99 00 lub pisząc na adres email: cezar@cezar.eu w celu utworzenia konta w systemie:
  • wypełnić poniższy formularz zgłoszeniowy,
  • zapoznać się i zaakceptować regulamin sklepu ,
  • odebrać pocztę email z podanego w formularzu konta i zatwierdzić swoją rejestrację,

Dane firmowe:

Dane do faktury VAT

Firmowe dane kontaktowe

Dane osoby kontaktowej

Osoba musi być uprawiona do zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu rejestrowanej firmy. W przypadku niezgodności danych z dokumentami rejestrowymi firmy - rejestracja zostanie odrzucona.
_0
Sugerujemy użycie loginu związanego z nazwą Państwa Firmy. W przypadku posiadania przez Firmę więcej niż jednego subkonta, ich loginy zostaną automatycznie utworzone według wzoru: login_1, login_2, login_3, ...

* Pole wymagane.

* Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.